HemReferenserKontakt

BESKRIVNING AV FÖRETAGET

Landskapsarkitekt B. Törnvall AB är ett konsultföretag, som gestaltar och projekterar utemiljön kring bostäder, skolor, äldreboende och sjukhus, samt kyrkogårdar och parker.

Vi utför även kontroll, besiktning och skötselplaner. Vårt mål är att skapa trivsamma och väl fungerande utemiljöer, där grönskan står i centrum.

Våra beställare är kommuner, landsting, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag, entreprenörer m.fl.

Företaget startade sin verksamhet 1996.

Copyright © Landskapsarkitekt B. Törnvall AB | Design och webbmaster Eriks Webbservice